Rompa CZ s. r. o. 

https://www.rompagroup.cz/

 

Nákup stromků a keřů na Den Země (jaro 2023) 

V létě 2022 poskytla firma ROMPA CZ naší ZŠ sponzorský dar - finanční příspěvek na nákup stromků a keřů na Den Země. A nejen to, přijeli za námi a pomohli nám s výsadbou. Více zde

Za poskytnutý dar velice děkujeme a vážíme si Vaší spolupráce. 

Rompa CZ s. r. o. 

https://www.rompagroup.cz/

 

Nábytkové vybavení a nákup pomůcek (léto 2022) 

V létě 2022 poskytla firma ROMPA CZ naší ZŠ velice velkorysý sponzorský dar - finanční příspěvek na nábytkové vybavení školy a nákup učebních pomůcek. 

Za poskytnutý dar velice děkujeme a vážíme si Vaší spolupráce. 

Rompa CZ s. r. o. 

https://www.rompagroup.cz/

 

Podpora společných akcí tříd (jaro 2022) 

Na jaře 2022 poskytla firma ROMPA CZ naší ZŠ sponzorský dar - finanční příspěvek na podporu společných akcí tříd. 

Za poskytnutý dar velice děkujeme a vážíme si Vaší spolupráce. 

Rompa CZ s. r. o. 

https://www.rompagroup.cz/

 

Rozšíření žákovské knihovny, kabinet Př+Ch (léto 2021) 

V létě 2021 poskytla firma ROMPA CZ naší ZŠ velice velkorysý sponzorský dar - finanční příspěvek na rozšíření žákovské knihovny a obnovu nábytu v kabinetu Př+Ch. 

Za poskytnutý dar velice děkujeme a vážíme si Vaší spolupráce. 

Fotogalerie: ROMPA CZ s. r. o., Vyškov

Rompa CZ s. r. o. 

https://www.rompagroup.cz/

 

Respirátory (květen 2021) 

V květnu 2021 poskytla firma Rompa naší ZŠ sponzorský dar - vybavila nás 1 000 ks respirátorů FFP2. Respirátory jistě v této době využijeme. 

Za poskytnutý dar velice děkujeme a vážíme si Vaší spolupráce. 

Fotogalerie: ROMPA CZ s. r. o., Vyškov

Rompa CZ s. r. o. 

https://www.rompagroup.cz/

 

Příspěvek na vybavení relaxačního koutku U Zrcadla (2020)

V srpnu 2020 poskytla firma Rompa naší ZŠ sponzorský příspěvek na nákup nábytku a vybavení do nového relaxačního koutku, který jsme si pojmenovali U Zrcadla. Prostor využívají během přestávek naši žáci k relaxaci a klidnému odpočinku. V době vyučovacích hodiny je prostor využíván ke skupinové výuce. V odpoledních hodinách koutek navštěvují také žáci školní družiny. 

Za poskytnutý finanční příspěvek velice děkujeme a vážíme si Vaší spolupráce. 

Fotogalerie: ROMPA CZ s. r. o., Vyškov

ROMPA CZ s. r. o., Vyškov

Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Ne všichni máme stejné podmínky na startu do života, ne všechny děti mohou proplouvat základním vzděláváním hladce. A i když v dnešním světě platí heslo Peníze až na prvním místě, jsou mezi námi lidé, kterým není osud druhých lhostejný.

Pan Malcolm Ford, generální ředitel vyškovské firmy ROMPA CZ a pan Wim van Hoof, ředitel ROMPA HOLDING v Holandsku, jsou právě těmi lidmi s dobrým srdcem, lidmi, kteří podporují inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vnímají ho jako synonymum kvalitního školství.

Jako představitelé této společnosti, která je předním mezinárodním výrobcem plastových dílů a obalových materiálů a má řadu poboček na třech kontinentech, se rozhodli podporovat inkluzivní vzdělávání na Základní škole a mateřské škole v Bohdalicích.

Cílem inkluzivního vzdělávání na této škole je  začlenění co největšího počtu dětí do hlavního vzdělávacího proudu a zabránění segregaci dětí s různými vzdělávacími potřebami.

Speciální vzdělávací potřeby dětí jsou ve škole vnímány jako součást přirozené společenské diverzity a jejich naplňování probíhá v hlavním vzdělávacím proudu pomocí tvorby individuálních vzdělávacích plánů a dalších vhodných pedagogických a psychologických intervencí. Existence různorodosti je zde vnímána jako obohacení a přínos přirozeně heterogenního vzdělávacího prostředí.

Ředitelka školy Karin Šulcová v pátek 23.5.2014 podepsala s panem Malcolmem Fordem, generálním ředitelem firmy ROMPA CZ, darovací smlouvu, na základě které společnost ROMPA CZ poskytla škole finanční dar na vybavení učebny moderním nábytkem, projekční technikou a relaxačním koutkem pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

S touto významnou pomocí bude moci škola ještě lépe a kvalitněji uplatňovat inovativní a speciálně-pedagogické metody a formy práce se svými žáky, za což právem náleží firmě  ROMPA CZ velký dík.

 

Fotogalerie: Otevření nové učebny 1.9.2014

Podpis smlouvy v sídle společnosti ROMPA CZ, ředitelka školy a pan Malcolm Ford, generální ředitel firmy ROMPA CZ

Návštěva pana Malcolma Forda, generálního ředitele firmy ROMPA CZ v Základní škole v Bohdalicích, dne 27.5.2014