GDPR

 

Informace o GDPR pro rodiče a zákonné zástupce

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 25. května 2018 začíná v celé EU platit nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). V České republice tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice č. 95/46/ES a  rovněž související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cílem nařízení je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje, tedy i škol.

Další informace se dozvíte v přiložených dokumentech. O jejich aktualizaci budete informováni.

01 - Poveřenec pro ochranu osobních údajů
02 – Informace školy k problematice ochrany osobních údajů v ZŠ a MŠ
03 – Směrnice školy č. 71 GDPR
04 – Informovaný souhlas