Pedagogický sbor ZŠ

 

Jméno a příjmení

 Pracovní zařazení

Kontakt

Mgr. Bc. Karin Šulcová

ředitelka školy

karin.sulcova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Jakub Vaštík

zástupce ředitele

jakub.vastik@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Radim Klvač

zástupce ředitele
třídní učitel 8. třídy

radim.klvac@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Petra Hrubá

zástupce ředitele
třídní učitelka 7. třídy

petra.hruba@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Olga Marušková

třídní učitelka 5. třídy

olga.maruskova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Leona Venerová

 třídní učitelka 3. třídy   leona.venerova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Jana Kudličková

třídní učitelka 4. třídy

jana.kudlickova@zsamsbohdalice.cz

Michaela Moskovská

třídní učitelka 1. třídy michaela.moskovska@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Jana Žďárská

třídní učitelka 2. třídy

jana.zdarska@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Dana Truksová

třídní učitelka 9. třídy dana.truksova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Iveta Burešová

učitelka M, Př

iveta.buresova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Petra Hanáková

učitelka Aj, NJ, Hv

petra.hanakova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Martina Pokorná

třídní učitelka 6. třídy

martina.pokorna@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Iveta Adamcová

učitelka Z, Vko, Vkz, Inf, Hv

iveta.adamcova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Vlastimila Sládečková

učitelka Hv, M, PSPP

vlastimila.sladeckova@zsamsbohdalice.cz

Danuše Jabůrková

ved. vychovatelka ŠD

danuse.jaburkova@zsamsbohdalice.cz

Monika Raušerová    

asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD

monika.rauserova@zsamsbohdalice.cz

Gabriela Marjánková

asistentka pedagoga

gabriela.marjankova@zsamsbohdalice.cz

Bc. Monika Hazaa

asistentka pedagoga

monika.hazaa@zsamsbohdalice.cz

Petra Hermann Hennerová

asistent pedagoga

vychovatelka ŠD

petra.hennerova@zsamsbohdalice.cz

Jitka Čapcová

asistentka pedagoga

jitka.capcova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Ivana Lažová

školní asistent

asistentka pedagoga

vychovatelka ŠD

ivana.lazova@zsamsbohdalice.cz

 

 

Provozní zaměstnanci ZŠ

 
Jméno a příjmení Pracovní pozice Kontakt
Ing. Josef Žůrek                 školník, údržbář josef.zurek@zsamsbohdalice.cz
Milena Kraiselová uklízečka  
Andrea Kalášková uklízečka  
Šárka Dunová vrátná  
Alena Prštická vedoucí ŠJ jidelna@zsamsbohdalice.cz
Věra Novotná vedoucí kuchařka  
Alena Jašíčková kuchařka  
Věra Hajzlerová kuchařka MŠ  
Bc. Bohdana Kafková účetní, rozpočtářka bohdana.kafkova@zsamsbohdalice.cz
Lenka Studňařová mzdová účetní lenka.studnarova@zsamsbohdalice.cz

 

třídní učitelka 2. třídy