Pedagogický sbor ZŠ

 

Jméno a příjmení

 Pracovní zařazení

Kontakt

Mgr. Jakub Vaštík

zástupce stat. orgánu

jakub.vastik@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Radim Klvač

zástupce ředitelky

radim.klvac@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Miroslava Čepánová

třídní učitelka 1. třídy

miroslava.cepanova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Růžena Pogšteflová

 třídní učitelka 2. třídy   ruzena.pogsteflova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Leona Venerová     

třídní učitelka 3. třídy

leona.venerova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Olga Marušková

třídní učitelka 4. třídy olga.maruskova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Jana Žďárská

třídní učitelka 5. třídy

jana.zdarska@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Dana Truksová

třídní učitelka 6. třídy dana.truksova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Iveta Burešová

třídní učitelka 7. třídy

iveta.buresova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Petra Hanáková

třídní učitelka 8. třídy

petra.hanakova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Petra Hrubá

třídní učitelka 9. třídy

petra.hruba@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Martina Pokorná

učitelka Př, Ch

martina.pokorna@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Iveta Adamcová

učitelka Z, Vko

iveta.adamcova@zsamsbohdalice.cz

Danuše Jabůrková

ved. vychovatelka ŠD

danuse.jaburkova@zsamsbohdalice.cz

Monika Raušerová    

asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD

monika.rauserova@zsamsbohdalice.cz

Gabriela Marjánková

asistentka pedagoga

gabriela.marjankova@zsamsbohdalice.cz

Bc. Monika Hazaa

asistentka pedagoga

monika.hazaa@zsamsbohdalice.cz

Jakub Ševčík

asistent pedagoga

jakub.sevcik@zsamsbohdalice.cz

Bc. Kateřina Gregorová

asistentka pedagoga katerina.gregorova@zsamsbohdalice.cz

Jitka Čapcová

asistentka pedagoga

jitka.capcova@zsamsbohdalice.cz

Jana Myšková

asistentka pedagoga

jana.myskova@zsamsbohdalice.cz

Mgr. Bc. Karin Šulcová

ředitelka školy, uvolněná z funkce

 

 

 

Provozní zaměstnanci ZŠ

 
Jméno a příjmení Pracovní pozice Kontakt
Zoltán Korkován                   školník, údržbář  
Milena Kraiselová uklízečka  
Petra Liberdová uklízečka  
Alena Prštická vedoucí ŠJ jidelna@zsamsbohdalice.cz
Věra Novotná vedoucí kuchařka  
Alena Jašíčková kuchařka  
Věra Hajzlerová kuchařka MŠ  
Bc. Bohdana Kafková účetní, rozpočtářka bohdana.kafkova@zsamsbohdalice.cz
Lenka Studňařová mzdová účetní lenka.studnarova@zsamsbohdalice.cz

 

třídní učitelka 2. třídy