Zámek v Bohdalicích

Zámek, dnes budova školy, byl vystavěn jako sídlo olomouckých jezuitů ještě v barokním slohu někdy na počátku 18.století. Z pramenů se dozvídáme, že roku 1701 přijel do Bohdalic rektor koleje obhlédnout místo pro výstavbu nové rezidence. Zde mělo sídlit několik členů řádu za účelem řízení hospodářství panství Bohdalice. Je možné, že nová stavba mohla plnit i účel rekreační.

Původně to byla jednopatrová budova s traktem směrem do parku. Je dost možné, že jezuité také dali základ zámeckému parku a také v době jejich působnosti máme první zmínky o škole v Bohdalicích.

V 70.letech 18.století byl jezuitský řád zrušen a jeho majetek se stal součástí státního fondu. Odtud Bohdalické panství i ze zámkem vydražil rytíř Raimund Manner za 111 008 zlatých. Tehdy měl zámek pro Mannery prozatím význam letního sídla, stále se více zdržovali ve Vídni. Panství však Raimundovi sloužilo pro hospodářské experimenty jako chov a šlechtění ovcí nebo pěstování jetele, či výsadba a šlechtění ovocných stromů. Až jeho syn sem trvale přesídlil.

Velkých oprav a přestaveb se zámek dočkal za rytíře Michaela Mannera (asi 1842—1844). Proto také rodina po určitou dobu stavebních prací žila na zámečku v Kojátkách. Došlo k přístavbě traktu směrem k vesnici a kostelu. Zámek tak získal klasicistně-empírový ráz, který je patrný dodnes zejména ze strany zámeckého parku.

Na konci 19. století (asi kolem 1895) zámek prošel opět velkými stavebními úpravami, tentokrát byly přistavěny po  obou bocích zámku nové pokoje. Prostorný pokoj na slunečné straně (jihovýchodní) směrem k poště měl právě kvůli své prosluněné poloze sloužit zejména paní baronce Viktorii († 1946), která si neustále stěžovala na chlad v budově.

Ve 20.století již Mannerové aktivně nehospodařili a své pozemky pronajímali vyškovskému cukrovaru. Jejich finanční situace se postupně horšila až v 30.letech podepsali s majitelem cukrovaru smlouvu o odprodeji zámku a postupném přechodu vlastnických práv na cukrovarníka Skuteckého a posléze jeho dcery. Přišla však válka a v roce 1945 konfiskace. Od této doby patří zámek obci Bohdalice (dřívě MNV Bohdalice) a slouží jako škola.

Vypracovala: Mgr. Dagmar Martinková

 

 

Prezentace k 70. výročí založení školy

Prezentace obsahuje: 
  • výpis důležitých i zajímavých informací z kroniky školy
  • seznam učitelů, kteří v daném školním roce ve škole působili
  • fotografie 
Ke stažení zde: 
 
 
Prezentaci k příležitosti výročí 70 let od založení školy vypracovala Mgr. Bc. Karin Šulcová