Důležité dokumenty

 

Školní řád a hodnocení prospěchu

Školní řád (od 12. 10. 2020) - aktualizováno 9. 10. 2020  

Školní řád (od 12. 10. 2020) - aktualizováno 9. 10. 2020 - vyznačení změn 

Dodatek č. 4 Školního řádu - Distanční výuka - obecné - vydáno 9. 10. 2020 

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční výuka - Režim od 12. 10. 2020 - vydáno 9. 10. 2020 - již neplatné 

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční_výuka_režim_od_14_10_2020.pdf - vydáno 13. 10. 2020, upraveno 15. 10. 2020 - již neplatné

Dodatek č. 5 Školního řádu -_Distanční_výuka_režim_od_2_11_2020.pdf - vydáno 1. 11. 2020 - již neplatné 

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční_výuka_režim_od_18_11_2020.pdf - vydáno 16. 11. 2020 - již neplatné

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční_výuka_režim_od_30_11_2020.pdf - vydáno 25. 11. 2020 - již neplatné

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční_výuka_režim_od_7_12_2020.pdf - vydáno 3. 12. 2020 - již neplatné

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční_výuka_režim_od_4_1_2021.pdf - vydáno 28. 12. 2020 - již neplatné

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční_výuka_režim_od_1_3_2021.pdf - vydáno 28. 2. 2021 - již neplatné 

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční_výuka_režim_od_19_4_2021.pdf - vydáno 19. 4. 2021 - již neplatné 

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční_výuka_režim_od_10_5_2021.pdf - vydáno 4. 5. 2021 - platné do 16. 5. 2021

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční_výuka_režim_od_17_5_2021.pdf - vydáno 12. 5. 2021 - platné od 17. 5. 2021

Dodatek č. 1 Školního řádu - Poučení žáků o bezpečnosti ve škole (od 1.9.2020)

Dodatek č. 2 Školního řádu - Informace k výskytu vší (od 1.9.2020)

Dodatek č. 3 Školního řádu - Zdolávání mimořádných událostí-pro zaměstnance školy (od 1.9.2020)

Hodnocení prospěchu (aktualizace pro druhé pololetí 2019/2020)

Příloha Hodnocení prospěchu - podrobná pravidla (od 1.9.2019)

Příloha Hodnocení prospěchu - sebehodnocení a vedení portfolií (od 1.9.2019)

 

Školní vzdělávací program 

 

 

Výroční zprávy

Výroční_ zpráva 2019 2020

Výroční_zpráva_2018_2019

Výroční_zpráva_2017_2018

 

 

Další

Žádost o_uvolnění_žáka z vyučování na více dní.docx
 

Žádost o uvolnění_žáka z vyučování na více dní.pdf

 Provozní řád tělocvičny 

Inspekční_zpráva_ČŠI_2016

Protokol_o_kontrole_ČŠI_2016