HXK ELEKTRIK s.r.o., pan Lubomír Kaňa, Bohdalice

https://www.hxk-elektrik.cz/

 

Firma HXK Elektrik s.r.o., sponzorské poskytnutí služeb škole (2016)

Firma HXK Elektrik, zastoupená jednatelem panem Lubomírem Kaňou poskytla naší základní škole a mateřské škole v průběhu roku 2016 sponzorské služby v oblasti montáží a oprav elektrických zařízení, zabezpečovacího zařízení, instalace elektrických strojů a přístrojů, v celkové hodnotě sponzorského daru 50 000,- Kč.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Bohdalicích velmi děkuje firmě HXK Elektrik za poskytnutý sponzorský dar.

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o naši školu !!!

Za všechny zaměstnance a žáky školy Mgr. Bc. Karin Šulcová, ředitelka školy

 

Instalace samostatného elektrického obvodu ke škrabce brambor a revize (2014)

Firma HXK ELEKTRIK s.r.o, pan Lubomír Kaňa, zdarma instaloval samostatný elektrický obvod k nové škrabce brambor ve školní kuchyni a rovněž zdarma provedl jeho revizi.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Bohdalicích velmi děkuje panu Lubomíru Kaňovi za poskytnutý sponzorský dar škole.

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o naši školu a ještě jednou Vám velmi děkujeme !!!

Za všechny zaměstnance, žáky ZŠ a děti MŠ Mgr. Bc. Karin Šulcová, ředitelka školy