Schránka důvěry

 
Naše škola je zapojena do projektu Nenech to být, který umožňuje žákům svěřit se anonymně se šikanou. Informace o projektu naleznete na www.nntb.cz
 
Přímý odkaz do schránky důvěry je zde: www.nntb.cz/s/0598be8