Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

 

 

ˇČtenářský klub 
pro 1. až 5., 7. ročník Gabriela Marjánková
ŠŠkola hrou
pro 3. až 4. ročník Mgr. Miroslava Čepánová
KKroužek ochránců přírody
pro 2. až 5. ročník Mgr. Leona Venerová
KKlub zábavné logiky a deskových her - ŠD
pro 1. až 5. ročník Iveta Navrátilová
KKroužek deskových her
pro 3. až 5. ročník Mgr. Petra Hrubá
Kroužek Aj pro 1. třídu
pro 1. ročník Mgr. Jana Žďárská
Kroužek Aj pro 2. třídu
pro 2. ročník Mgr. Jana Žďárská
HHudební kroužek
pro 1. až 3., 5. ročník Mgr. Růžena Pogšteflová
BBadatelský klub - ŠD
pro 3. až 5. ročník Mgr. Jakub Vaštík
HHooping
pro 1. až 6. ročník Iveta Navrátilová
ČČtenářský klub - ŠD
pro 1. až 5. ročník Kristýna Novotná
KKlub komunikace v cizím jazyce
pro 6. až 9. ročník Mgr. Petra Hanáková
MMíčové hry
pro 3. až 5. ročník Mgr. Radim Klvač


Kromě těchto kroužků nabízí škola také logopedické služby a pedagogickou intervenci a to v individuálně domluvených termínech.