Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021

 

 

ˇČtenářský klub  - ZŠ
pro 2. až 5. ročník Gabriela Marjánková
ŠKroužek grafomotorický
pro 1. až 2. ročník Mgr. Miroslava Čepánová
KKroužek ochránců přírody
pro 2. až 5. ročník Mgr. Leona Venerová
KKlub zábavné logiky a deskových her - ŠD
pro 1. až 5. ročník Iveta Navrátilová
KKroužek deskových her
pro 3. až 5. ročník Mgr. Petra Hrubá
Kroužek Aj pro 1. třídu
pro 1. ročník Mgr. Jana Žďárská
Kroužek Aj pro 2. třídu
pro 2. ročník Mgr. Jana Žďárská
HKroužek šikulky
pro 1. až 5. ročník Mgr. Růžena Pogšteflová
BKroužek Aj pro 3. a 4. třídu
pro 3. a 4. ročník Mgr. Jakub Vaštík
HKroužek Aj pro 5. a 6. třídu
pro 5. a 6. ročník Iveta Navrátilová
KKlub komunikace v cizím jazyce
pro 8. a 9. ročník Mgr. Petra Hanáková
MMíčové hry
pro 3. až 7. ročník Mgr. Radim Klvač
Kroužek divadelní 
pro 3. až 7. ročník          Jana Myšková


Kromě těchto kroužků nabízí škola také logopedické služby, pedagogickou intervenci a přípravy na přijímací zkoušky z Čj a M a to v individuálně domluvených termínech.