Úspěchy našich žáků ve školním roce 2022/2023

 

Ve školním roce 2022/2023 se žáci naší školy účastnili okresního kola technické olympiády, matematické olympiády, fyzikální olympiády, literární soutěže, recitační soutěže a soutěže Náboj Junior. Na úrovni školního kola jsme se zúčastnili soutěží Přírodovědný klokan, Matematický klokan, Pangea, Pythagoriáda a konverzační soutěže v AJ. Dále nás žáci reprezentovali ve sportovních soutěžích a to na florbalovém turnaji v Brně, Přespolního běhu mladšího žactva a v McDonald's Cupu. Žáci devátého ročníku se zúčastnili natáčení pořadu České televize Už tam budem? 

Velkým úspěchem pak byla účast a umístění v krajském kole recitační soutěže a účast a umístění v krajském kole literární soutěže. 

 

V krajském kole recitační soutěže nás výborně reprezentovala: 

Běla Novotná 

 

Na druhém místě se v okresním kole matematické olympiády v kategorii Z5 umístil: 

Matěj Hrubý

 

V okresním kole literární soutěže byli úspěšní: 

7. ročník 

Matěj Konrád - 2. místo v 3. kategorii soutěže - próza 

8. ročník 

Alice Mašková - 3. místo ve 3. kategorii - próza

Natálie Myšková - 3. místo ve 4. kategorii - poezie 

Lucie Kaňová - 1. místo ve 3. kategorii - próza 

9. ročník 

Karolína Vašíčková - 2. místo, 4. kategorie - poezie 

Jolana Honzáková - 1. místo, 4. kategorie - poezie

 

V soutěži Matematický klokan se nejlépe umístili: 

Kategorie Benjamín - 6. a 7. třída

1. Tereza Pospíšilová

2. Jakub Záruba

3. Matyáš Kozák

 

Kategorie Kadet - 8. a 9. třída

1. Matěj Machálek

2. Štěpán Machálek

3. Michal Kopřiva, Zuzana Zubíková

 

V soutěži Přírodovědný klokan se nejlépe umístili: 

Štěpán Machálek, Jakub Kozák a Natálie Myšková. 

 

Za reprezentaci v okresním kole recitační soutěže děkujeme žákům prvního a druhého stupně: 

Běle Novotné

Darině Huňadyové

Lukáši Suchardovi

Matěji Hrubému

Petru J. Pogštěflovi 

Štěpánce Kuchtové – oceněna čestným uznáním, umístila se mezi první šesticí 

Jakubu Kozákovi 

Radimu Zouharovi 

 

Na sedmém místě se v okresním kole fyzikální olympiády kategorie F umístil: 

Štěpán Machálek
 

Matematicko-fyzikální úlohy řešil v soutěži Náboj junior tým:

Štěpán Machálek, Michael Novotný, Filip Štěpánek, Michal Kopřiva.

 

Technická olympiáda v roce 2022/2023: 

Filip Štěpánek, Viktor Jelínek, Jolana Honzáková, Mirek Krejčík a Martin Dias


Na McDonald´s Cupu nás reprezentovali: 

Matěj Hrubý, Adam Novotný, Tomáš Horák, Pavel Kaláček, David Dias, Matěj Škurek, Jan Krška, Tomáš Navara a František Locker. 

 

Stříbrnou medaili z turnaje ve florbale přivezl tým ve složení: 

Jan Modllitba, Milan Hrubý, Petr Prštický, Jakub Kozák a Radim Zouhar. 


 

 

Nejlepší žáci třídy - školní rok 2022/2023

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2021/2022

 

Ve školním roce 2021/2022 se žáci naší školy účastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce a fyzikální olympiády. Dále nás žáci reprezentovali ve sportovních soutěžích a to v okresním kole Čokoládové tretry a McDonald's Cupu.

 

V konverzační soutěži v anglickém jazyce naší školu reprezentovala Natálie Myšková (7. třída). Natálie ve velké konkurenci obsadila 2. místo

Ve fyzikální olympiádě naší školu reprezentoval Michal Novotný (7. třída), který obsadil 5. místo.

V Čokoládové tretře se největší uspěch podařil Emě Novákové (1. třída). Ema vybojovala krásné 1. místo a zajistila si postup do celostátního semifinále.

Ve fotbalovém turnaji McDonald’s Cup obsadili naši reprezentanti z 1. stupně vyníkající 3. místo.

 

Nejlepší žáci třídy - školní rok 2021/2022

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2020/2021

Naše škola se pravidelně a aktivně účastní různých sportovních i vzdělávacích soutěží a aktivit. Většina však byla v tomto školním roce zrušena nebo nebyla vůbec vyhlášena.

V regionálním kole literární soutěže naši školu reprezentovali Eliška Břoušková (8. třída) - 1. místo, Ondřej Křížka (7. třída) - 2. místo, Adéla Novotná (9. třída) - 3. místo, 

Nejlepší žáci třídy - školní rok 2020/2021

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2019/2020

 

Ve školním roce 2019/2020 se žáci naší školy účastnili okresního kola recitační soutěže, konverzační soutěže a literární soutěže. Kromě toho proběhlo také školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. 

 

V regionálním kole literární soutěže naši školu reprezentovala Zdeňka Sýkorová (8. třída). Se svojí povídkou Tajemství kniovny postoupila do krajského kola.

V okresním kole konverzační soutěže v AJ naši školu reprezentoval Rostislav Břoušek (9. třída).

V okresním kole recitační soutěže naši školu rezprezentovali Nikola Sedláčková, Isabela Sekáčková, Štěpánka Kuchtová, Alice Mašková, Jolana Honzáková,  a Adéla Novotná.  Isabela Sekáčová obsadila 1. místo (3. třída).

 

Na florbalovém turnaji v Brně, který pořádá přátelská škola ZŠ Elišky Přemyslovny se tým 1. stupně umístil na 5. místě. Tým 2. stupně obsadil 4. místo.

Nejlepší žáci třídy - školní rok 2019/2020

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019

 

Ve školním roce 2018/2019 se žáci naší školy účastnili okresního kola fyzikální olympiády, Pythagoriády, recitační soutěže, konverzační soutěže a literární soutěže. Kromě toho proběhlo také školní kolo olympiády v českém jazyce, matematické soutěž Klokan a Náboj Junior.  

 

V celostátním finále matematické soutěže Pangea naši školu reprezentoval Ondřej Veselý. (5. třída)

Do okresního kola Pythagoriády na základě výborného výsledku ve školním kole postoupili Ondřej Veselý a Zuzana Zubíková (5. třída)

V okresním kole Archimediády naší školu reprezentovali Vojtěch Skalka a Jakub Minks (7. třída).

V okresním kole konverzační soutěže v AJ naší školu reprezentovali Rostislav Břoušek a Tomáš Hanák. Tomáš se umístil na skvělém 2. místě. (7. třída).

V okresním kole dějepisné lomypiády naší školu reprezentoval Adam Řehořek (9. třída).

V okresním kole recitační soutěže naší školu reprezentovala Marie Měřínská (2. třída).

V literární soutěži knihovny Any Šperkové obsadila Kristýna Blažková 1. místo a postoupila do krajského kola (8. třída).

Ve fotbalovém turnaji McDonald's Cup obsadili naši reprezentanti 2. místo v okrskovém kole.

 

Nejlepší žáci třídy - školní rok 2018/2019

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 se žáci naší školy účastnili okresního kola matematické olympiády, fyzikální olympiády, Pythagoriády a recitační soutěže. Kromě toho proběhlo také školní kolo olympiády v českém jazyce, matematické soutěž Klokan a Náboj Junior.  

 

Do okresního kola matematické olympiády postoupili tito žáci: Jitka Krobová, Zdeňka Sýkorová, Tomáš Hanák, Vojtěch Skalka (6. třída), Tina Bébarová, Rostislav Břoušek (7. třída). 

Zdeňka Sýkorová se umístila na děleném 5. místě.

Tomáš Hanák se umístil na děleném 5. místě.

Vojtěch Skalka se umístil na děleném 8. místě.

Jitka Krobová se umístila na děleném 9. místě.

Rostislav Břoušek se umístil na děleném 4. místě.

Tina Bébarová se umístila na děleném 5. místě.

Zde si můžete prohlédnout diplomy: 

Diplomy.pdf

 

Do okresního kola Pythagoriády na základě výborného výsledku ve školním kole postoupil Rostislav Břoušek (7. třída). 

Umístil se na děleném 6. místě. 

 

V okresním kole fyzikální olympiády naši školu reprezentovali Rostislav Břoušek a Tina Bébarová (7. třída). Tina Bébarová se umístila na neděleném pátém místě, Rostislav Břoušek na neděleném osmém místě. 

 

V krajském kole recitační soutěže nás reprezentovala Jolana Honzáková (4. třída). 

 

Ve florbalovém turnaji v Brně se na pátém místě umístil tým ve složení Ondřej Veselý, Rudolf Čigáš, Jiří Chaloupka, Michal Kopřiva a Jiří Ševčík, všichni z prvního stupně. Tým z druhého stupně ve složení Petr Čáp, Jan Korec, Zdeněk Kovář, Jakub Frydryšek a Petr Liberda se umístil shodně na pátém místě. 

 

Nejlepší žáci třídy - školní rok 2017/2018

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 se žáci naší školy účastnili okresního kola matematické olympiády, Pythagoriády a recitační soutěže. Kromě toho proběhlo také školní kolo olympiády v českém jazyce, matematické soutěž Klokan a Náboj Junior.  

 

Do okresního kola matematické olympiády postoupili tito žáci: Tina Bébarová, Rostislav Břoušek (6. třída). 

Tina Bébarová se stala úspěšnou řešitelkou a umístila se na děleném 4. místě.

Zde si můžete prohlédnout diplomy: 

Diplom_OK_MO_2016_2017.pdf

 

Do okresního kola Pythagoriády na základě výborného výsledku ve školním kole postoupil Rostislav Břoušek (6. třída). 

Stal se úspěšným řešitelem a umístil se na děleném 2. místě. 

diplom_OK_Pyth_2016_2017.pdf

 

V okresním kole recitační soutěže nás reprezentovali Jakub Kozák (2. třída), Jolana Honzáková (3. třída), Eliška Břoušková (4. třída) a Zuzana Ondráčková (4. třída). 

 

Ve florbalovém turnaji v Brně se na třetím místě umístil tým ve složení Jan Uher, Zdeněk Kovář, Tomáš Kopřiva, Petr Čáp a Jakub Frydryšek (všichni 7. třída). 


 

Nejlepší žáci třídy - školní rok 2016/2017

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2015/2016

Ve školním roce 2015/2016 se žáci naší školy účastnili okresního kola matematické olympiády, fyzikální olympiády a recitační soutěže. Kromě toho proběhlo také školní kolo olympiády v českém jazyce, matematické soutěže Klokan a Pangea.  

Do okresního kola matematické olympiády postoupili tito žáci: Jan Uher, Adam Řehořek, Tomáš Kopřiva (všichni 6. třída) Dominik Kozák (7. třída).

Zde si můžete prohlédnout diplomy za jednotlivé kategorie: 

Diplomy_MO.pdf
 

V okresním kole fyzikální olympiády naši školu reprezentovali Dominik Kozák (7. třída), Luther Siakhel (8. třída) a Tomáš Petko (9. třída). Oběma za reprezentaci děkujeme. 

Zde si můžete prohlédnout diplomy:

Diplomy_FO.pdf

 

V okresním kole recitační soutěže nás reprezentovali Kryštof Zeman (5. třída) a Lukáš Vlačuha (2. třída). Lukáš Vlačuha se umístil na druhém místě a postoupil do krajského kola, kde získal diplom za cenu diváků. 


 

Nejlepší žáci třídy - školní rok 2015/2016

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 se žáci naší školy účastnili okresního kola matematické olympiády, fyzikální olympiády a olympiády v angličtině. Kromě toho proběhlo také školní kolo olympiády v českém jazyce, matematické soutěže Klokan, Pythagoriáda a nově také Pangea.  

Do okresního kola matematické olympiády postoupili tito žáci: Dominik Kozák (6. třída), Luther Siakhel (7. třída), Tomáš Petko (8. třída).

Zde si můžete prohlédnout diplomy za jednotlivé kategorie: 

diplomy_MO.pdf

 

V okresním kole fyzikální olympiády naši školu reprezentovali Tomáš Petko (8. třída) a Vojtěch Hanč (9. třída). Oběma za reprezentaci děkujeme. 

Zde si můžete prohlédnout diplomy:

diplomy_FO.pdf

 

Adéla Uhrová (9. třída) naši školu reprezentovala v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Umístila se na krásném šestém místě. 

Daniela Švédová (2. třída) se zúčastnila výtvarné soutěže Albatrosu a získala ocenění poroty. 

 

Žáci naší školy, především současného 9.ročníku, se minulý rok účastnili soutěže „Tradiční řemesla regionu“ s projektem s názvem: „Po stopách hrnčířů v regionu“. Soutěž vyhráli a jako odměnu získali celodenní exkurzi do Strážnice a okolí nejen pro sebe, ale i pro své spolužáky 7. a 8. ročníku.

Více zde: https://www.zsamsbohdalice.cz/news/za-odmenu-do-straznice/

 

Tým ve složení Vojtěch Hanč (branka), Jiří Fabok, Adam Zabloudil, Royal Siakhel a Martin Pelc se umístil na třetím místě Vánočního florbalového turnaje na ZŠ Elišky Přemyslovny v Brně. 


 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 se žáci naší školy účastnili okresního kola matematické a fyzikální olympiády a nově také olympiády v angličtině a Pythagoriády. 

Do okresního kola matematické olympiády postoupili tito žáci: Jiří Karabina (6. třída), Luther Siakhel (6. třída), Tomáš Petko (7. třída), Leona Ševčíková (7. třída) a Vojtěch Hanč (8. třída). 

V kategorii Z6 dosáhl Luther Siakhel výborného 2. místa.

V kategorii Z7 se nejlépe umístil Tomáš Petko (8 místo, úspěšný řešitel). 

V kategorii Z8 se Vojtěch Hanč umístil na 7. místě. 

Zde si můžete prohlédnout výsledkové listiny a diplomy za jednotlivé kategorie: 

diplomy_MO.pdf
vysledkova_listina_MO_OK_2013_2014.pdf
 

V okresním kole fyzikální olympiády pro 7. ročník (Archimediádě) naši školu reprezentovali Tomáš Petko a Leona Ševčíková. Archimédiáda byla rozdělena na tři části a kromě teortických znalostí bylo potřeba poradit si i s praktickou úlohou. Tomáš Petko se umístil na krásném třetím místě. Leona Ševčíková na místě čtrnáctém. V kategorii osmých tříd nás reprezentoval Vojtěch Hanč

Zde si můžete prohlédnout výsledkové listiny a diplomy:

diplomy_FO.pdf
vysledkova listina Archim 2014.xls
 

V letošním roce se naše škola účastnila také okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde nás reprezentoval Jiří Karabina. Umístil se na osmém místě. 

listina_OK_pyth.pdf

 

Adéla Uhrová naši školu reprezentovala v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Umístila se na krásném třetím místě. 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2012/2013

Ve školním roce 2012/2013 se žáci naší školy účastnili okresního kola matematické a fyzikální olympiády. 

Do okresního kola matematické olympiády postoupili tito žáci: Tomáš Petko (6. třída), Simona Doupovcová, Adéla Uhrová a Vojtěch Hanč (všichni 7. třída). 

V kategorii Z6 dosáhl Tomáš Petko výborného 7. místa a stal se úspěšným řešitelem. 

V kategorii Z7 se nejlépe umístila Adéla Uhrová, umístila se také na 7. místě. 

Zde si můžete prohlédnout výsledkové listiny a diplomy za jednotlivé kategorie: 

Vysledkova_listina_OK_MO_Z6.pdf 
Vysledkova_listina_OK_MO_Z7.pdf 

Pametni_listy_MO_OK.pdf (634693)


V okresním kole fyzikální olympiády pro 7. ročník (Archimediádě) naši školu reprezentovala žákyně sedmé třídy Adéla Uhrová. Archimédiáda byla rozdělena na tři části a kromě teortických znalostí bylo potřeba poradit si i s praktickou úlohou. Adéla se umístila na krásném šestém místě.

Zde si můžete prohlédnout výsledkovou listinu a účastnický list. 

vysledkova listina.xls (26112)

Ucastnicky_list.pdf (224195)