OP JAK

Základní a mateřská škola Bohdalice zahájila dne 1. září 2022 realizaci projektu šablony OP JAK. 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. 

V rámci projektu dojde k personálnímu posílení základní a mateřské školy, vzdělávání pracovníků a rozvoji inovativního vzdělávání.