Plánované akce 2018/2019

 

Název akce Termín
Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků 3.9.
Přespolní běh září
Adaptační akce pro 6. ročník  září
Návštěva knihovny 6.+7. ročník podzim
Návštěva knihovny 8.+9. ročník podzim
Dětské dopravní hřiště Vyškov podzim
Akce ve spolupráci s Lesy ČR  podzim
Akce pro žáky s výborným prospěchem podzim
Čtvrtletní pedagogická rada 5.11.
Akce v rámci projektu Prevence rizikových jevů 23.11.
Návštěva Veletrhu středních škol podzim
Návštěva Úřadu práce Vyškov podzim
Florbalový turnaj, Brno  podzim/zima
Mikulášská nadílka 5.12.
Adventní Jarmark 13.12.
Společné setkání u vánočního stromečku 21.12.
Pololetní pedagogická rada 21.1.
12. Školní ples ZŠ a MŠ Bohdalice 25.1.
Lyžařský výcvikový kurz únor
Předzápisové lekce pro předškoláky - bližší informace v sekci předškoláci jaro
Zoo Vyškov - Od semínka k chlebu 1.3.
Seminář Prasefyz - FabLab kamion, Vyškov 5.3.
Den učitelů - výuka jinak 28.3.
Velikonoční dílny pro děti i rodiče 1.4.
Zápis do 1. ročníku 8.4. 
Pedagogická rada tříčtvrtěletní 15.4.
Den Země 29.4.
Slet Čarodějnic 30.4.
Branný den 7.5.
Den pro rodinu/ Den matek 16.5.
Den dětí 1.6.
Návštěva předškoláků v 1. ročníku červen
Školní výlety - exkurze červen
Knihovna K.Dvořáčka-Pasování na čtenáře pro 1. ročník červen
Pedagogická rada závěrečná 17.6.
Sportovní dopoledne 25.6. - 26.6.
Rozloučení s deváťáky 28.6.