Organizace školního roku 2019/2020

 

Vyučování v I. pololetí

2. 9. 2019 - 30. 1. 2020

Vyučování ve II. pololetí

3. 2. 2020 - 30. 6. 2020

Podzimní prázdniny

29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

13. školní ples

7. 2. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Zápis do 1. ročníku

6. 4. 2020

Jarní prázdniny

17. 2. - 23. 2. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. 2020

Hlavní prázdniny

1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Začátek školního roku 2020/2021

1. 9. 2019

 

 

 

Třídní schůzky ve školním roce 2019/2020: 

17. 9.

15:30 - 17:00*

12. 11.

15:30 - 17:00

14. 1.

15:30 - 17:00

14 .4.

15:30 - 17:00

2 .6.

15:30 - 17:00

* v době od 15:00 do 15:30 proběhne společné setkání s rodiči v aule školy