Organizace školního roku 2020/2021

 

Vyučování v I. pololetí

1. 9. 2020 - 28 1. 2021

Vyučování ve II. pololetí

1. 2. 2021 - 30. 6. 2021

Podzimní prázdniny

29. 10. - 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny

29. 1. 2021

Jarní prázdniny

22. 2. - 28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. 2021

Hlavní prázdniny

1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Začátek školního roku 2021/2022

1. 9. 2021

 

 

 

Třídní schůzky ve školním roce 2020/2021: 

22. 9.

15:00 - 17:00

18. - 20. 11. 

online forma, odpolední hodiny

12. 1.

15:30 - 17:00

13. 4.

15:30 - 17:00

8. 6.

15:30 - 17:00