Aktuálně

Návštěva Úřadu práce ve Vyškově

28.11.2014 16:50
Jako každoročně i letos měli žáci 9. ročníku možnost navštívit Úřad práce ve Vyškově. Návštěva proběhla 26. 12. a jejím cílem bylo seznámit se s možnostmi dalšího vzdělávání na SŠ a následném uplatnění na trhu práce.  Příjemné prostředí i zajímavý výklad s prezentacemi ohodnotili žáci velmi...

Oznámení

19.11.2014 15:58
Vážení rodiče, vážení návštěvníci školy,  budovy ZŠ a MŠ v Bohdalicích jsou z důvodu bezpečnosti celodenně zamčeny. V případě Vaší návštěvy prosím zvoňte na zvonky na hlavních dveřích školy. Děkujeme za pochopení.

Spolupráce s MŠ

06.11.2014 20:20
Při návštěvě předškoláků v 1.třídě už jsme se mohli pochlubit, co všechno jsme se už naučili. Děti se pochlubily nejen svými výkony, ale i spoustou jedniček a razítek. Taky jsme si vyzkoušeli své znalosti na interaktivní tabuli a nakonec jsme si i netradičně zasportovali společně...

Co už umíme

06.11.2014 20:05
Prvňáci se učí tradičně i netradičně. Každý týden pravidelně navštěvujeme počítačovou učebnu a využíváme možností pracovat s programy na počítačích i na interaktivní tabuli. V českém jazyce využíváme metodu čtení s porozuměním, takže se můžete sami podívat, jak se zhostili úkolu...

Přespolní běh 10.10.

05.11.2014 20:44
K uspořádání tradičního přespolního běhu žáků ZŠ 1.stupně ZŠ Bohdalice a žáků z MŠ nám počasí začátkem školního roku moc nepřálo. Nakonec však naplánovaná akce přece jen vyšla. Počasí nám přálo a všechny zúčastněné děti nadšeně závodily. Ty, které na svůj závod teprve čekaly, bouřlivě...

Návštěva z Ústavu anorganické chemie

28.10.2014 12:19
V pátek 24. 10. 2014 nás navštívil Mgr. Michal Babiak z Ústavu anorganické chemie PřF MU Brno. Po několika chemických pokusech nám ukázal docela zajímavou látku, se kterou se sice běžně setkáváme, ale za úplně jiných podmínek. Přivezl totiž tekutý dusík, za normálních okoloností plyn. Taplota...

Fotografie z nácviku evakuace školy

07.10.2014 22:00

Den zvířat

06.10.2014 20:00
Naši žáčci, milovníci zvířat,  měli příležitost přinést si do školy svého domácího mazlíčka a představit jej ostatním spolužákům. Nezůstali jsme však jen u seznamování. Vyhledávali v encyklopediích zajímavosti o svém zvířátku, vyplňovali pracovní listy, kreslili jej, atd. Jejich zvířátka jim...

Krásné setkání s bývalými řediteli a učiteli na Základní škole v Bohdalicích dne 3.10.2014

03.10.2014 15:49
V pátek dne 3.10.2014 proběhlo velmi pěkné setkání bývalých ředitelů a učitelů na Základní škole v Bohdalicích. Všichni hosté se sešli v krásné zámecké aule a zavzpomínali na léta prožitá v této základní škole. Bylo velmi příjemné slyšet, kolik krásných a nezapomenutelných zážitků bývalí...

Prvňáci v akci

26.09.2014 15:47
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>