Školní psycholog

 
Kontakt: psycholog@zsamsbohdalice.cz
 
 
Konzultační hodiny : každé úterý a středa od 11:15 hod. do 15:15 hod. v kabinetu 1. stupně
 
 
 
Vážení rodiče, milí žáci

od ledna 2023 je na Základní škole Bohdalice v rámci projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský zavedena funkce školního psychologa.

Ráda bych se Vám proto představila a přiblížila, čemu se na škole budu věnovat. Jmenuji se Blanka Hanáková a spolupracuji s Oblastní pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově. Součástí mojí práce je pomoc při vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě, orientační diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků, poskytování konzultací pro žáky a zákonné zástupce a spolupráce s pedagogy.

Pokud se na mne žák obrátí individuálně pro jednorázovou pomoc, není třeba informovaného souhlasu. Pokud by se jednalo o dlouhodobější pomoc, bude potřeba informovaný souhlas zákonného zástupce. Tento souhlas dostane dotyčný žák pro rodiče domů a bude na něm uveden rozsah a obsah péče. V případě, že si z nějakého důvodu nepřejete, aby se na mě Vaše dítě obrátilo, prosím, napište mi to.
 

Mgr. Blanka Hanáková
školní psycholog ZŠ Bohdalice