Střelecký kroužek

Vedoucí: Mgr. František Vybíral

Termín: pondělí 13:30 - 14:15 

 

Cílem činnosti kroužku je osvojení:

  • pravidel bezpečné střelby a pohybu na střelnici
  • zásad správné střelby na cíl
  • výcvik ve střelbě na cvičné terče u začínajících, posléze na soutěžní terče u pokročilých střelců
  • celoroční soutěž ve střelbě ve dvou kategoriích