Sportovní kroužek

Vedoucí: Mgr. Radim Klvač

 

Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a vztah k pohybové aktivitě. Náplní kroužku jsou různorodé sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.). Při výuce je herní a soutěživou formou zvyšována obratnost a fyzická kondice žáků.

Fotogalerie: Sportovní kroužek