Matematický kroužek

 

Cíle kroužku:

  • rozvoj logického uvažování
  • pomoc se zvládáním učiva
  • šikovným žákům nabídne netradiční úlohy, které se běžně v hodinách M neřeší