Klub dobré zprávy

Vedoucí: paní katechetka Libuše Jarošová, Dis.

     

 

Klub dobré zprávy je kroužek křesťanské výchovy. Děti se zde mají možnost zábavnou formou seznámit se základními příběhy z nejznámější knihy na světě - Bible. Klub probíhá formou soutěže, ve které děti za splněné úkoly sbírají body, za něž si mohou na konci vybrat odměnu. 

Mimo vyprávění příběhů, zde vyrábíme a malujeme výtvory všeho druhu. Hrajeme hry a soutěže, kvízy a doplňovačky. Naučíme se nové písničky a můžete si zahrát i divadélko. 

Každoročně vystupujeme v domovech důchodců a na oddělení dlouhodobé péče ve Vyškově. Pro seniory děti vyrábějí dárečky a přáníčka. Vánoční besídka klubu probíhá ve spolupráci s centrem Piafa ve Vyškově s možností jízdy na koních. Na konci každého pololetí organizujeme výlet do zábavního centra pro děti (Bongo, Bruno, Wikyland) Během velikonočních prázdnin je možné jet na výlet spojený s křížovou cestou a slavením tradiční velikonoční večeře (pesach).