Florbalový kroužek

Vedoucí: Mgr. Jakub Vaštík

Termín: pátek 12:20 - 13:05

 

Cíle kroužku:

  • zvládnutí pravidel hry floorbal
  • zvládnutí práce s hokejkou a míčem
  • příprava na reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

 

Náplň a průběh kroužku:

Většinu času budeme hrát florbal. Budeme také trénovat fyzickou kondici a standardní situace. 

 

Kroužek probíhá jednou za dva týdny. 

Fotogalerie: Florbalový kroužek