V této třídě nás nové věci učí poznávat paní učitelka Míša a

paní učitelka Míša :)            

                                                                                                         

REŽIM DNE

  •  6.15 hod. :     mateřská škola se otvírá a všechny děti se scházejí v určené třídě
  •  7.00 hod. :     děti se s učitelkami rozcházejí do svých tříd
  •  8.00 hod. :     do této doby postupně děti přichází do MŠ

rituál – ranní přivítání s učitelkou – kontakt a sdělování prvních informací a prožitků

oslava narozenin – kreslení přáníček, gratulace s malou oslavou

ranní hry podle volby a přání dětí, zapojování se do řízených individuálních či skupinových činnost

TV chvilka – ranní cvičení

komunikativní kruh – didakticky cílené činnosti vycházející z RVP PV, ŠVP, dětské zvídavosti a potřeb objevovat

  •  9.00 hod. :     od této chvíle mohou děti v rozpětí 15 minut postupně přicházet na svačinu

předchází hygiena, sebeobsluha – přinést si ke stolečku zvolené množství jídla, po jídle si uklidit nádobí a provést hygienu, po celou dobu pobytu mají děti ve třídě zajištěný pitný režim

  •  9.30 hod. :    většinou odcházíme na pobyt venku – na školní zahradu, vycházku, dle počasí. 
  • 11.30 hod. :   nastává čas oběda 

 do jídelníčku jsou zařazována jídla racionální výživy

 děti si chystají na stoleček talíře, příbor a skleničku, polévku si sami nalejí

 pro hlavní jídlo si chodí a s kuchařkou si domlouvají velikosti porce

 dodržujeme hygienická a společenská pravidla

  • 12.00 hod. :    děti s polodenní a 4 hodinovou docházkou odchází domů, ostatní děti se připravují nařipravují na odpočinek

 čteme si, posloucháme pohádku, uspáváme se ukolébavkou

 děti nespavé mohou vstávat po 13.30 hod. a věnovat se klidnějším činnostem a hrám

  • 14.30 hod. :    postupné vstávání, hygiena, svačina

 sebeobsluha – přinést si ke stolečku zvolené množství jídla, po jídle si uklidit nádobí a provést hygienu

 hrajeme si ve třídě, jdeme ven na terasu

 odcházíme domů

  • 15.45 hod. :    učitelka odvádí děti do určené třídy s provozem do 16.15 hod.
  • 16.15 hod. :    MŠ se zamyká - ukončení provozu MŠ