Historie a současnost mateřské školy

Vítejte na webu MŠ Bohdalice

Mateřská škola se nachází v obci Bohdalice, která je spádovou oblastí pro obce Pavlovice, Manerov, Kozlany a Bohaté Málkovice. Svoji činnost provozuje od roku 1982, kdy byla nově postavena v příjemném prostředí zeleně a rodinných domků. Jedná se o školu pavilonového typu, jejíž součástí jsou prosluněné třídy, šatny pro děti, v každé třídě umývárny se sociálními zařízeními pro děti, výdejny stravy a samostatné jídelny. Venkovní prostředí školy tvoří terasa umístěná před budovou mateřské školy a oplocené prostory školní zahrady s průlezkami a pískovištěm pro děti.

Dvoutřídní mateřská škola má kapacitu 56 dětí ve věku od 3-6 let s provozem 6:30 – 16:30 hodin.

V roce 2003 byla mateřská škola sloučena se základní školou, tím došlo ke změně názvu školy na Základní školu a mateřskou školu Bohdalice. Od září 2007 se na základě konkursního řízení stala ředitelkou Základní školy a mateřské školy Bohdalice Mgr. Bc. Karin Šulcová, která je od listopadu 2018 uvolněná z funkce a zástupcem statutárního orgánu se stává Mgr. Jakub Vaštík.