Nadstandardní aktivity

 

ANGLIČTINA

Součástí předškolního vzdělávání v MŠ je výuka angličtiny pro předškoláky. Jednou za týden probíhá formou řízené činnosti pod vedením p. učitelky Adély Uhrové. Výuka probíhá v prostoru herny na koberci, nikoli u stolečků ve třídě. Opakováním a procvičováním písniček, říkadel, básniček či jednoduchých her si děti upevňují základy anglického jazyka

LOGOPEDIE

Logopedická péče je zajištěna přímo v MŠ, kde má detašované pracoviště p. logopedka Mgr. Barbora Osičková. Tato odborná pracovnice navštěvuje 1x za 14dnů  naši MŠ a provádí logopedickou péči s minimálním časovým zatížením rodičů. Telefon na pracovnici - Mgr. Barboru Osičkovou -  725 702 898.

PŘEDŠKOLÁCI

Specifická příprava předškoláků probíhá každý týden pod vedením p. uč. Terezy Tynklové a Adély Uhrové. Děti si hravou formou osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro snadnější vstup do základní školy.

PLAVÁNÍ

Mateřská škola každoročně spolupracuje s Plaveckou školou při Aquaparku Vyškov. Děti se za účasti odborné cvičitelky seznamují s prostředím, s vodou, učí se prvotním pohybovým aktivitám v tomto prostředí, vedeme je ke správnému životnímu stylu a péči o své zdraví a životosprávu.

PRAVIDELNÁ DIVADELNÍ A KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ

Každý měsíc vybíráme pro děti ve spolupráci ze ZŠ divadelní, koncertní, výchovné či zábavné pořady pro děti. Tyto představení děti shlédnou přímo v MŠ nebo  ZŠ. Nejméně 2x ročně navštěvujeme tradiční dětská divadla v Brně (Divadlo Radost, Polárka) a ve Vyškově (Sokolský dům). Podporujeme rozvoj kulturně estetických dovedností dítěte.

SLAVNOSTI V MŠ ZA ÚČASTI RODIČŮ A VEŘEJNOSTI

Velkou prioritou je pro naší MŠ dodržování lidových tradic a zvyků. Snažíme se prezentovat výsledky naší činnosti i na veřejnosti, proto se účastníme různých akcí konaných v naší obci, či organizujeme besídky a vystoupení dětí pro širokou veřejnost.

Pořádáme např. tyto aktivity:

-         Strašidlácké odpoledne s podzimní dílnou a lampionovým průvodem

-         Vánoční dílna a zpívání u vánočního stromečku

-         Dětský karneval

-         Slet čarodějnic

-         Oslava Dne matek

-         Oslava Dne dětí

TURISTICKÉ VÝLETY DO OKOLÍ

Jelikož naši mateřskou školu navštěvují děti ze čtyř okolních vesnic, využíváme červnové dny k polodenním vycházkám do Pavlovic, Manerova, Kozlan , kde prostřednictvím prožitků, přímého pozorování a praktických zkušeností seznamujeme děti s okolní přírodou a vzbuzujeme u nich zájem tuto přírodu chránit, udržovat a obnovovat.

SPOLEČNÝ CELODENNÍ VÝLET

Nebojíme se objevovat krásy celé naší vlasti, a proto tradičně ke konci roku vyrážíme na celodenní výlet. Máme rádi zvířátka, a proto pravidelně navštěvujeme některou zoologickou zahradu.

OSLAVA NAROZENIN KAŽDÉHO DÍTĚTE

Narozeniny jsou významná a veselá událost, na kterou se u nás ve školce nezapomíná. Pro každého oslavence připravujeme drobné dárky, obrázky, sladkosti a gratulace.