Září

 

  • Zahájení školního roku - 1. 9. 2020

  • Adaptace nových dětí na prostředí MŠ

  • Focení v MŠ

  • Putování za skřítky

 

Říjen

 

  • Návštěva 1. třídy

  • Zahájení kroužků pro děti – angličtina, flétnička, logopedie

  • Podzimní výlet po okolí – sběr přírodnin + tvoření

  • Slavnost dýní – tvoření s dětmi

  • Cvičný poplach Hoří, děti + zaměstnanci MŠ

 

Listopad

 

  • Drakiáda 

  • Halloween

  • Divadelní představení

  • Úklid zahrady

  • Turistická vycházka – sběr barevného listí + tvoření

 

Prosinec

 

  • Pečeme perníčky

  • Mikulášská nadílka – spolupráce se ZŠ

  • Četba pohádky dětmi se ZŠ

  • Vánoční dílničky

  • Staráme se o ptáčky

  • Vánoční nadílka pro děti v MŠ

 

Leden

 

  • Tříkrálová koleda – prohlídka betlému

  • Sněhulákový den

 

Únor

 

  • Karneval v MŠ

  • Školní ples

  • Valentýn v MŠ, tvoření přáníček

 

Březen

 

  • Jarní výzdoba MŠ

  • Předzápisové lekce pro prvňáčky
  • Jarní dílničky

  • Cvičný poplach Hoří, děti + zaměstnanci

  • Focení v MŠ

 

Duben

 

  • Mezinárodní den dětské knihy – návštěva knihovny

  • Den země 

  • Zápis do ZŠ
  • Probouzení zahrady – úklid zahrádky, sázení rostlinek

  • Čarodějnický den

  • Oslava velikonoc

  • Divadelní představení

 

Květen

 

  • Svátek matek, mezinárodní den rodiny - besídka

  • Jarní olympiáda pro děti, sportovní soutěže

  • školní výlet

 

Červen

 

  • Den dětí – cesta za pokladem

  • Slavnostní pasování předškoláků

  • Spení předškoláků ve školce