Září

 

 • Zahájení školního roku - 2. 9. 2019

 • Adaptace nových dětí na prostředí MŠ

 • Informativní rodičovská schůzka 

 • Focení v MŠ

 • Mami, tati, pojď si hrát – den otevřených dveří pro rodiče

 

Říjen

 

 • Návštěva 1. třídy

 • Zahájení kroužků pro děti – angličtina, flétnička, logopedie

 • Podzimní výlet po okolí – sběr přírodnin + tvoření

 • Slavnost dýní – tvoření s dětmi

 • Cvičný poplach Hoří, děti + zaměstnanci MŠ

 • Četba pohádky dětmi ze ZŠ

 • Mezinárodní den zvířat

 

Listopad

 

 • Drakiáda 

 • Příprava vánočního programu

 • Divadelní představení

 • Úklid zahrady

 • Turistická vycházka – sběr barevného listí + tvoření

 

Prosinec

 

 • Pečeme perníčky

 • Mikulášská nadílka – spolupráce se ZŠ

 • Četba pohádky dětmi se ZŠ

 • Vánoční besídka + dílničky

 • Staráme se o ptáčky

 • Návštěva muzea – vánoce

 • vánoční nadílka pro děti v MŠ

 

Leden

 

 • Tříkrálová koleda – prohlídka betlému

 • Sportovní Olympiáda

 

Únor

 

 • Karneval v MŠ

 • Školní ples

 • Divadelní představení

 • Valentýn v MŠ, tvoření přáníček

 

Březen

 

 • Jarní výzdoba MŠ

 • Předzápisové lekce pro prvňáčky
 • Jarní dílničky

 • Cvičný poplach Hoří, děti + zaměstnanci

 • Focení v MŠ

 

Duben

 

 • Mezinárodní den dětské knihy – 2.4. návštěva knihovny

 • Den země 22.4.

 • Zápis do ZŠ
 • Probouzení zahrady – úklid zahrádky, sázení rostlinek

 • Čarodějnický den

 • Oslava velikonoc

 • Divadelní představení

 

Květen

 

 • Svátek matek 10.5., mezinárodní den rodiny - besídka

 • Jarní olympiáda pro děti, sportovní soutěže

 • školní výlet

 

Červen

 

 • Den dětí – cesta za pokladem

 • Slavnostní pasování předškoláků