ZÁŘÍ

                                                            

  • ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ
  • MAMI, TATI, POJĎ SI HRÁT - ANEB, KDO SI HRAJE NEZLOBÍ STŘEDA 14. 9. OD 14:45 hod. DO 16:15 hod. NA ZAHRÁDCE MŠ
  • LOGOPEDIE STŘEDA 21. 9.:
  •                     DĚTI, KTERÉ LOGOPEDII JIŽ NAVŠTĚVOVALY SI PŘINESOU SEŠIT
  •                     DEPISTÁŽNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ - KDO BUDE MÍT ZÁJEM, POPROSÍM VE TŘÍDĚ O PODPIS (POUZE DĚTI ZE TŘÍDY KOČIČEK)
  • STŘEDA 21. 9. V 16:00 hod. RODIČOVSKÁ SCHŮZKA