HURÁ DO ŠKOLKY – Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková  organizace

ZÁŘÍ

  • PONDĚLÍ 4. 9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
  • ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ
  • ÚTERÝ 12. 9. DEPISTÁŽNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ, KDO BUDE MÍT ZÁJEM, PROSÍM O PODPIS (POUZE DĚTI ZE TŘÍDY KOČIČEK)
  • ÚTERÝ 12. 9. 15:30 hod. INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE
  • NAVŠTÍVÍ NÁS KONÍK EMILEK
  • PÁTEK 22. 9. PŘESPOLNÍ BĚH PRO PŘEDŠKOLÁKY
  • STŘEDA 27. 9. 8:00 hod. PROBĚHNE PODZIMNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
  • PROSÍME RODIČE O SEZNÁMENÍ SE SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM (K DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ NEBO NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ MŠ)