• 2.9. 2019 ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

 • ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ NA PROSTŘEDÍ MŠ

 • 3.9. 2019 LOGOPEDIE PRO DĚTI, KTERÉ NA LOGOPEDII JIŽ CHODILY (SEŠIT!!!)

 • 16.9.2019 OD 15:30 hod. INFORMATIVNÍ RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

 • 19.9.2019 OD 8:00 hod.FOTOGRAFOVÁNÍ  DĚTÍ 

 • 24.9.2019 LOGOPEDIE-DEPISTÁŽ NOVÝCH DĚTÍ

 • 24.9. 2019 TRADIČNÍ PŘESPOLNÍ BĚH U ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BOHDALICÍCH. (AKCE POUZE PRO DĚTI ZE TŘÍDY KOČIČEK)
 • 30.9. 2019 MAMI TATI, POJĎ SI HRÁT OD 14:30- 16:00 hod.

  • 2.9. ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU J
  • ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ NA PROSTŘEDÍ MŠ
  • 3.9.2019 LOGOPEDIE PRO DĚTI, KTERÉ NA LOGOPEDII JIŽ CHODILY (SEŠIT!!!)
  • 17.9.2019 OD 15:30 hod. INFORMATIVNÍ RODIČOVSKÁ SCHŮZKA
  • 19.9.2019 OD 8:00 hod.FOTOGRAFOVÁNÍ  DĚTÍ  
  • 30.9. MAMI TATI, POJĎ SI HRÁT OD 14:30- 16:00 hod.