V této třídě nás nové věci učí poznávat paní učitelka Adélka a

 paní učitelka Terka :) 

 

REŽIM DNE

  • 6.15 hod. :   mateřská škola se otvírá a všechny děti se scházejí v určené třídě
  • 7.00 hod.:    děti se s učitelkami rozcházejí do svých tříd
  • 8.00 hod. :   do této doby postupně děti přichází do MŠ 

rituál – ranní přivítání s učitelkou – kontakt a sdělování prvních informací a prožitků

oslava narozenin – kreslení přáníček, gratulace s malou oslavou

ranní hry podle volby a přání dětí

zapojování se do řízených individuálních, skupinových, frontálních činností 

TV chvilka – ranní cvičení

komunikativní kruh – didakticky cílené činnosti vycházející z RVP PV, ŠVP, dětské zvídavosti a potřeb objevovat 

  • 9.00 hod. :    od této chvíle mohou děti v rozpětí 15 minut postupně přicházet na svačinu

předchází hygiena, sebeobsluha – přinést si ke stolečku zvolené množství jídla, po jídle si uklidit nádobí a provést hygienu

po celou dobu pobytu mají děti ve třídě zajištěný pitný režim

  • 10.00 hod. :    většinou odcházíme na pobyt venku – na školní zahradu, vycházku, dle počasí              
  • 12.00 hod. :    nastává čas oběda - do jídelníčku jsou zařazována jídla racionální výživy

děti si chystají na stoleček talíře, příbor a skleničku, polévku si sami nalejí

pro hlavní jídlo si chodí a s kuchařkou si domlouvají velikosti porce

dodržujeme hygienická a společenská pravidla

  • 12.30 hod. :    děti polodenní odchází domů

ostatní děti se připravují na odpočinek – spánek

čteme si, posloucháme pohádku, uspáváme se ukolébavkou

děti nespavé mohou vstávat (po 13.30hod.) a věnovat se klidnějším činnostem a hrám

  • 14.30 hod. :    do této doby se děti vyspí a provádí hygienu, svačí, hrajeme si ve třídě, jdeme ven na terasu, odcházíme domů
  • 15.45 hod. :     učitelka odvádí děti do určené třídy s provozem do 16.15 hod.
  • 16.15 hod. :     MŠ se zamyká - ukončení provozu MŠ