Změna školního řádu, jeho dodatky Distanční výuka - obecná a Distanční výuka - Režim od 12. 10. 2020

10.10.2020 10:47

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti se zavedením střídavé výuky na druhém stupni a vydáním dalších mimořádných opatření vlády jsem aktualizoval školní řád s účinností od 12. 10. 2020. 

Změny ve školním řádu schválila školská rada a projednala pedagogická rada v pátek 9. 10. 2020. 

Prosím abyste se se změnami seznámili. Dodatek č. 4 obsahuje ustanovení spíše obecné povahy, v dodatku č. 5 jsou aktuální režimová opatření platná od pondělí 12. 10. 2020. Některé z nich se týkají také žáků 1. stupně (kroužky, intervence, školní asistent). 

Školní řád (od 12. 10. 2020) - aktualizováno 9. 10. 2020  

Školní řád (od 12. 10. 2020) - aktualizováno 9. 10. 2020 - vyznačení změn 

Dodatek č. 4 Školního řádu - Distanční výuka - obecné - vydáno 9. 10. 2020 

Dodatek č. 5 Školního řádu - Distanční výuka - Režim od 12. 10. 2020 - vydáno 9. 10. 2020

Rozvrh hodin pro týden od 12. 10. 2020 je již nahraný v systému Edookit. 

Pro žáky 8. a 9. tříd budou v uvedené časy probíhat videohodiny - vše jsme se žáky dopředu vyzkoušeli a vysvětlili. Účast na nich je pro žáky povinná, v opačném případě je potřeba neúčast omluvit. Od žáků máme informaci o tom, že jsou technicky vybaveni. V případě technických problémů se na nás obracejte na telefonní čísla 603 346 182 (Jakub Vaštík), 732 716 323 (Radim Klvač). 

U žáků 6. a 7. tříd došlo k několika nutným úpravám rozvrhů, tak abychom byli schopni zajistit výuku všem. 

Na závěr připomínám, jak jsem už informoval včera, že v týdnu od 26. října budou prodloužené prázdniny na celý týden. V tomto týdnu nebude probíhat žádná (ani dálková výuka). V případě zájmu bude ve dnech 26. a 27. 10. v provozu školní družina a školní jídelna. S ohledem na zamýšlený účel prázdnin - přerušení kontaktů vedoucí k minimalizaci přenosu CoVID - prosím o využití této možnosti pouze v nezbytných případech. 28. října (státní svátek) a 29. - 30. října bude provoz školní družiny přerušen. 

 

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví. 

 

Jakub Vaštík