Za odměnu do Strážnice

05.01.2015 13:26

Ne však za vínem a folklorem, jak lákají tamní informační brožury, ale za tradičními řemesly. Žáci naší školy, především současného 9.ročníku, se minulý rok účastnili soutěže „Tradiční řemesla regionu“ s projektem s názvem: „Po stopách hrnčířů v regionu“. Soutěž vyhráli a jako odměnu získali celodenní exkurzi do Strážnice a okolí nejen pro sebe, ale i pro své spolužáky 7. a 8. ročníku. Exkurze se konala 12. listopadu. Ze třech regionů byly vypraveny dva autobusy žáků. Na úvod naše děti, tak jako z ostatních regionů, prezentovaly průběh a výsledky svého projektu, kdy pátraly po hrnčířích v regionu a co je ještě důležitější, práci hrnčířů si vyzkoušely „na vlastní ruce“. V bohdalické muzejní dílně tak vyrobily mnoho krásných keramických nádob, glazovaných a malovaných tradičními vzory.

Strážnicko, jak je obecně známo, je pokladnicí tradice.  Proto bylo na co se dívat a průběh exkurze byl plný zážitků. V Hroznové Lhotě jsme navštívili dílnu keramika, poté následoval statek doškaře Pavlici. Ten nám ukázal technologii vázání došků a daroval nám spoustu slaměných věnců na výrobu adventních věnců. Ve Vnorovech si děti mohly s „malérečkou“ vyzkoušet malování kraslic a vyrábět postavičky z kukuřičného šustí. Ve Strážnici jsme navštívili strážní věž a nově rekonstruovanou farní zahradu. Zajímavý byl místní mlýn i se svou řezbářskou expozicí. Byl plný starých „záhadných“ předmětů, které už dnes nikdo nepoužívá. Zde jsme se setkali s řezbářem a opět s „malérečkou“, která malovala na dřevěné nádobí. A abychom si připomněli i starou tradici zdejšího bratrského školství, náš průvodce nás upozornil, že zde studoval i J.A.Komenský a právě ve zdejším mlýně z patra „skákal na ženský“. Mlýn se nachází naproti bratrské školy. Není nám jasné, na základě jakých „důkazů“ na to náš pan průvodce přišel. Na závěr exkurze byla naplánována moštárna a palírna, ve které jsme samozřejmě dostali ochutnat jablečný a hruškový mošt. Na rozloučenou jsme byli podarováni výbornými makovými rohlíčky.

Žáci naší školy naznali, že účastnit se v podobných projektech se opravdu vyplatí! Děkujeme Místním akčním skupinám, že organizují podobné užitečné projekty a děti tak mohou poznávat tradice venkova a životy svých předků formou zážitků.

Dagmar Martinková

Fotogalerie: Za odměnu do Strážnice