Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

21.01.2021 08:55

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

podle Ministerstva školství bude distanční výuka pro 3. – 9. třídu zachována i v týdnu od 25. 1. 2021. Nedojde tedy prozatím ani k předávání výpisu z vysvědčení. Žáci a rodiče budou o výsledcích vzdělávání informováni prostřednictvím systému Edookit (Hodnocení – Celkové hodnocení). Návod, jak si hodnocení zobrazit najdete v příloze.

Celkové hodnocení za 1. pololetí bude zpřístupněno 28. ledna. Podrobnější hodnocení slovní formou za období distanční výuky bylo rodičům sděleno při online třídních schůzkách prostřednictvím třídních učitelů.

Výpis z vysvědčení v listinné podobě obdrží žáci nejpozději do tří dnů po opětovném návratu do školy. Vysvědčení prvním a druhým třídám rozdáme ve čtvrtek 28.1.

 

Děkujeme všem za podporu a spolupráci při distanční výuce.

 

Návod - celkové hodnocení