Otevření nové třídy

02.09.2014 15:44

Dne 1.9.2014 byla v rámci zahájení nového školního roku slavnostně otevřena učebna 4.+5. ročníku, jejíž vybavení sponzorovala firma ROMPA CZ Vyškov. Této krásné akce se zúčastnil také starosta obce Bohdalice – Pavlovice Mgr. Jan Hrežo a  členové managementu firmy ROMPA CZ Vyškov.

Generální ředitel firmy ROMPA CZ, pan Malcolm Ford, slavnostně přestřihl pásku a všem zúčastněným se otevřely dveře moderně vybavené třídy s krásným novým nábytkem, moderní ICT technikou, novou pylonovou a projekční tabulí a s relaxačním koutkem. Všichni žáci neskrývali nadšení a potleskem poděkovali panu Fordovi a ostatním členům managementu za jejich krásný dárek k novému školnímu roku.

Také my, pedagogové školy, se připojujeme k poděkování a jsme velmi rádi, že firma ROMPA CZ podporuje inkluzivní vzdělávání na naší škole a díky její štědré pomoci budeme moci ještě lépe a kvalitněji uplatňovat inovativní a speciálně-pedagogické metody a formy práce s našimi žáky.

 

 

 

The Ceremonial Opening of the New Classroom with Mr Malcolm Ford

 

On the 1st September 2014 there was under the inauguration of the new school year opened a newly equipped 4th+5th years´ classroom. The equipment was donated by ROMPA CZ Vyskov company. This event was also attended by Mgr. Jan Hrezo, the Mayor of Bohdalice-Pavlovice municipality, and ROMPA CZ Vyskov´s management.

Mr Malcolm Ford, the CEO of ROMPA CZ, ceremonially cut the tape, and the door of a newly equipped classroom with beautiful new furniture, ICT technology, a new projection board and a relaxation place, opened before the sights of the pupils who were really excited and applauded Mr Ford and other members of the management team for their wonderful gift on the first school day.

The teaching staff really appreciate ROMPA CZ company´s support to inclusive education at our school, and thanks to their generous help will be able to apply innovative and special educational methods even more efficiently.

Thank you!

Fotogalerie: Otevření nové třídy