Organizace začátku školního roku

26.08.2022 09:12

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

první školní den (čtvrtek 1.9.2022) bude umožněn vstup do školy od 7:00. Žáci po příchodu do školy odcházejí do své třídy, kde počkají na příchod vyučujícího. Společné setkání a přivítání prvňáčků proběhne v aule školy v 8 hodin. Účastnit se jej budou prvňáčci s doprovodem a deváťáci. Ostatní třídy budou mít slavnostní zahájení ve třídách se svým třídním učitelem. 

 

Školní jídelna 

Provoz školní jídelny pro žáky bude od 2. 9. 2022. Přihlášky dostanou žáci první školní den od svých třídních učitelů. V případě dotazů se obracejte na vedoucí provozního úseku Alenou Prštickou (jidelna@zsamsbohdalice.cz, 602 303 116).

 

Školní družina 

Školní družina bude v provozu od 1. 9. 2022. Přihlášky dostanou žáci první školní den od svých třídních učitelů. V případě dotazů se obracejte na vedoucí vychovatelku školní družiny paní Danuškou Jabůrkovou (736 516 235). Převýší-li zájem o školní družinu její kapacitu, budou upřednostněni mladší žáci před staršími.

 

Plavání

Plavání pro žáky 1. stupně bude probíhat od 16. září (5 lekcí po dvou hodinách). Bližší informace obdržíte od svých třídních učitelů.