Návrat dalších žáků do školy v pondělí 30.11.2020

19.11.2020 17:53

Vážení rodiče, milí žáci, 

dnes na tiskové konferenci ministra školství a ministra zdravotnictví zaznělo, že termín návratu dalších žáků do škol bude 30.11.2020. 

V tomto termínu se navrátí celý první stupeň, žáci 9. tříd a žáci druhého stupně ve střídavém týdenním režimu. 

Podrobnosti (režim školy, rozvrh hodin) zveřejníme v příštím týdnu. 

 

Jakub Vaštík