Informace pro žáky 2. stupně

27.05.2020 14:43

Dobrý den, 

 

jistě jste v médiích zaregistrovali zprávu o návratu žáků 2. stupně do škol od 8. června 2020. Jako dosud jsem se informaci, stejně jako vy, dozvěděl z médií, dosud mě nikdo oficiální informaci nepředal. 

Na webových stránkách MŠMT je k tématu zatím pouze tato informace: 

- možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.

Podrobnější informace budou zveřejněny na webu MŠMT a rozeslány školám.

 

Samozřejmě promýšlíme a hledáme vhodnou formu. Jako nejpravděpodobnější se zatím jeví varianta setkávání se tříd s třídními učiteli, hlavním cílem setkávání nejspíše bude obnovení vztahů a potkávání mezi dětmi navzájem a s třídními učiteli, se současným zachováním dálkové výuky. S ohledem na pracovní vytíženost pedagogů v souvislosti s dálkovou výukou nebude setkávání každodenní a bude individuálně nastaveno pro každou třídu druhé stupně samostatně. 

 

Jakmile dostaneme potřebné informace od MŠMT a budeme vědět a znát podmínky, za kterých můžeme červnové setkávání realizovat, budeme Vás informovat. 

Jakub Vaštík