Informace k zápisu do MŠ

28.03.2023 10:17

Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dětí

k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem, Obcí Bohdalice-Pavlovice, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, stanoví následující upřesnění pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

 

Jak a kdy lze žádost podat:

·         osobně ve školce v úterý 2. 5. 2023 v době od 9:00 do 15:00

·         datovou schránkou v rozmezí od 2. 5. 2023 do 5. 5. 2023

·         emailem s elektronickým podpisem v rozmezí od 2. 5. 2023 do 5. 5. 2023

·         poštou v rozmezí od 2. 5. 2023 do 5. 5. 2023

 

Žádost je k dispozici na webových stránkách školky, případně Vám ji pomůžeme vyplnit v úterý 2. 5. 2023 ve školce.

Vyjádření lékaře naleznete na str. 3 žádosti o přijetí. Na vyžádání k dispozici také v MŠ.

K zápisu budete potřebovat:

·         rodný list dítěte

·         občanský průkaz rodiče

·         vyjádření lékaře – je součástí žádosti

 

Rozhodování o přijetí bude probíhat dle zveřejněných Kritérií (nástěnka MŠ, webové stránky).

 

Oznámení o přijetí proběhne dle §183 odst. 2 zveřejněním seznamů přijatých dětí (při zápise obdržíte registrační číslo).

Oznámení o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou.

 

 

 

                                                                                                                                                                       Mgr. Bc. Karin Šulcová

                ředitelka školy

 

 

 

Stanovení podmínek_2023.pdf

Směrnice-Kritéria-2023.pdf

Žádost o přijetí_2023.pdf (832318)