Informace k rouškám od pátku 18.9.2020

17.09.2020 07:43

OD PÁTKU 18. ZÁŘÍ JE Z NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ POVINNÉ NOSIT VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH (TEDY VČETNĚ UČEBEN) ROUŠKY. 

VÝJIMKA Z POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK PLATÍ PRO ŽÁKY A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. STUPNĚ MIMO SPOLEČNÉ PROSTORY (TEDY TADY SE NIC NEMĚNÍ).

ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 2. STUPNĚ MUSÍ MÍT ROUŠKY PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE. 

NOSIT ROUŠKY NEMUSÍME V HODINÁCH TĚLOCVIKU A PŘI ZPĚVU V HODINÁCH HUDEBNÍ VÝCHOVY. 

ŽÁDÁM RODIČE, ABY DO ŠKOLY VSTUPOVALI JEN V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH. PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZAZVOŇTE NA ZVONEK A POČKEJTE MIMO BUDOVU ŠKOLY. PANÍ VRÁTNÁ VÁM DÍTĚ PŘIVEDE. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

 JAKUB VAŠTÍK