Informace k chystanému otevírání školy - aktualizace MŠ

19.05.2020 14:48

Vážení rodiče, opět Vám děkuji za spolupráci během poněkud netradičního období. 

Mnozí se již ptáte, jak to bude s otevíráním školy a školky. 

V minulém týdnu se nám podařilo zjistit orientační zájem o školku a první stupeň. Nyní přinášíme konkrétnější informace. 

Mateřskou školu po projednání se zřizovatelem znovu otevřeme od 25. května. Budou přijata zvýšená hygienická opatření. K přečtení spolu s pokyny pro rodiče eřskou školu po projednání se zřizovatelem znovu otevřeme od 25. května. Budou přijata zvýšená hygienická opatření. K přečtení spolu s pokyny pro rodiče  

Čestné prohlášení zde

ZŠ - 1. stupeň 

Žáci 1. stupně budou moci školu opět navštěvovat od 25. května. Věnujte prosím pozornost následujícím dokumentům. 

  • Organiazce výuky na 1. stupni - společná část zde
  • Čestné prohlášení zde
  • Formulář pro přihlášení zde
  • Informace pro 1. třídu zde
  • Informace pro 2. třídu zde 
  • Informace pro 3. třídu zde
  • Informace pro 4. třídu zde
  • Informace pro 5. třídu zde

ZŠ - 2. stupeň - 6. - 8. třída 

Nemám zatím oficiální organizaci od jakého data a jakou formou bude obnoven provoz. 

ZŠ - 2. stupeň - 9. třída 

Od pondělí 11. května probíhají konzultace k přijímacím zkouškám. Podrobnosti naleznete v samostatném článku zde

ŠJ

Školní jídelna bude v provozu od 25. května pro děti v MŠ, ZŠ i pro cizí strávníky. Cizí strávníci budou moci jídlo odebírat pouze do jídlonosičů a bez vstupu do školy.  

Tělocvična

Od pondělí 11. května budou povoleny tréninky nekontaktních sportů (ping pong). Zvýšená hygienická opatření jsou vyvěšena na nástěnce v tělocvičně a zde

 

Jakub Vaštík