Základní škola a mateřská Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace byla zřízena jako samostatný právní subjekt Obecním úřadem v Bohdalicích. Sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu (na základní škole) a školní jídelnu–výdejnu (v mateřské škole).

Hlavním cílem je vzdělávání a výchova žáků plnících povinnou školní docházku. Škola má soustavu povinných a povinně volitelných předmětů, k jejímuž zabezpečení jsou v provozu odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zmodernizované Informační centrum, univerzální dílna a keramická dílna, jazyková laboratoř a tělocvična. Základní školu navštěvují žáci z těchto obcí: Bohdalice-Pavlovice (Manerov), Kozlany, Bohaté Málkovice, Kučerov, Hlubočany, Staré Hvězdlice.

Hlavním účelem mateřské školy je zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a příprava na školní docházku. Ve školním roce 2013/2014 bude v MŠ vybudováno „Přírodní hřiště“, které bude sloužit environmentálnímu vzdělávání, ekologické výchově a osvětě dětí předškolního věku. Mateřskou školu navštěvují děti z těchto obcí:  Bohdalice-Pavlovice (Manerov), Kozlany, Bohaté Málkovice.

Školní jídelna poskytuje školní stravování, stravování zaměstnancům základní školy a mateřské školy a cizím strávníkům.

Školní jídelna – výdejna poskytuje školní stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání a zabezpečuje výchovu po vyučovací době, a to ve třech odděleních.

Doplňková činnost školy: poskytování služeb v oblasti stravování – příprava obědů pro důchodce a ostatní zájemce o stravování, pronájem tělocvičny pro obecní i mimoobecní organizace a soukromé osoby.

Základním krédem ZŠ a MŠ Bohdalice je individuálně přistupovat ke každému z našich dětí a žáků; poznávat, respektovat a rozvíjet jejich individuální potřeby, možnosti a zájmy tak, aby pro ně naše škola byla  „Školou spokojených dětí“.