Obec Kozlany

 

Příspěvek na nákup nové pračky a skříně v relaxačním koutku pro mateřskou školu (2019)

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Bohdalicích velmi děkuje panu starostovi obce Kozlany Mgr. Karlu Pospíšilovi a všem zastupitelům této obce za sponzorský dar ve výši 20 000,- Kč, který poskytli na nákup nové pračky a skříně v relaxačním koutku. 

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o naši školu a ještě jednou Vám velmi děkujeme !!!

Za všechny zaměstnance a žáky školy Mgr. Jakub Vaštík 

 

Učební pomůcky